top of page

Kadın İstihdamını Önceleyenler

BAŞKANIN MESAJI
 

Dünya küreselleşme evrimini her geçen gün farklı bir denklemle farklı bir boyuta taşımakta ki bu süreçte en nadide olan kaynak, tüm ulusların insan kaynağıdır.

Hızla değişen Ekonomik konjonktür de global oyuncu olmak istiyorsak, kadın iş gücünü oyuna dahil etmek zorundayız.

Kalkınma ve büyüme için kadın istihdam oranını artırmanın ekonomide ön şart ve hedef olması gerekliliği önemli olmakla birlikte demografik şartlar ve teknolojik gelişmelerin yakın bir gelecekte global ekonominin tüm sıralamasını yeniden belirleyecek.

Türkiye’de maalesef 15 yaş üzeri 30 milyon 695 kadın nüfusundan sadece 10 milyon 723 bini işgücüne katılabiliyor. Ülkemizde her 10 kadından 7’si iş bulamıyor. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,3 ve maalesef 15 yaş üzeri 20 milyon kadın iş yaşamı dışında kalıyor. 9 milyon 635 bin ev kadını iş gücüne dahil olamıyor.

Ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak katkı sunan bu kadınlarımızın tecrübe ve birikim anlamında kendi içlerindeki entegrasyonu da kadın iş gücü motivasyonu açısından önemsiyor ve bu ilişkiyi de kurma noktasında İŞKAD olarak köprü olmaya çalışıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi toplumun diğer yarısı olan kadınları saf dışı bırakmadan yürünen bu yol, hep daha istikrarlı ve daha güçlü aşılır. Bu yüzden de kadın - erkek demeden iş gücünde el ele olmalı, ülkemizin ve toplumumuzun gücüne güç katmalıyız.

Bunun içinde İŞKAD Kadın İstihdam ve Girişimciliğine katkı sunan firmalar ile ortak çalışmalar yapmak üzere 26.11.2022 tarihinde aşağıda yer alan deklarasyonumuzu bir basın açıklaması ile kamuoyunun bilgisine sunduk.

İŞKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Berman MANTI

 

DEKLARASYON BASIN BÜLTENİ
 

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) kadına yönelik ekonomik şiddet konusunda tüm kesimlere duyarlılık çağrısı yaptı.
 

İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı öncülüğünde bir araya gelen İŞKAD Yönetim Kurulu Üyeleri, “Adana Ekonomisinde Kadının Yeri Konusunda Deklarasyon” yayınladı.
 

Özellikle kadın istihdamına çağrı yapan İŞKAD deklarasyon metnini okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ülkü Tolunay, Adana ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir olmasını hedefleyen kadınların iş ortaklığı/ticaret/istihdam gibi alanlarda güçlendirilmesi konusundaki kapsamlı çözüme ulaşması yönündeki çabaları aynı kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceklerini kaydetti.
 

BU HIZLA GİDERSE…
Kadının bugünkü durumuna ilişkin bilgi veren Av. Tolunay,  “2017 Küresel Uçurumu Raporuna”na göre; iktisadi anlamda kadın ve erkekler arasındaki açığın büyüdüğünü ve bu hızla bu açığın önümüzdeki 217 yıl içerisinde ancak kapatılabileceğini vurguladı.

Dünya genelinde kadın liderler, küresel ekonomiye yön veren en güçlü kuruluşlara ve ülkelere başkanlık etmelerine rağmen, Türkiye’de 2020’de BIST 100’de (Borsa İstanbul) yer alan 25 şirketin yönetim kurullarının tamamının erkeklerden oluştuğunu, istihdama bakıldığında; cinsiyete göre istihdam edilenlerin oranının yüzde 28,7’sinin kadınlardan, yüzde 63’ünün erkeklerden oluştuğunun görüleceğini ifade eden Tolunay, şunları söyledi:

“Adana İli İşgücü Piyasası Araştırma sonuçlarına göre araştırma kapsamında yer alan işletmelerdeki toplam çalışanların içinde erkeklerin  payı yüzde 76,4 iken kadınların payı ise yüzde 23,6 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmalar ışığında; konunun önemi bütün çarpıcılığıyla gözler önüne serilmiştir.

İŞKAD olarak bu deklarasyonla birlikte; kadının sadece iş yaşamında değil her alanda daha çok var olması, karar mekanizmalarında yer alması için Adana ekonomisinde yer alan her kurum ve kuruluşu, “Kadın İstihdam Politikaları” belirlemeye, bu politikalara uymaya davet ediyoruz.”

26.11.2021

 

bottom of page